Privacyverklaring

Vernooy Dakwerken BV, gevestigd aan Meerweg 80 2121VC Bennebroek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze  Vernooy Dakwerken BV, gevestigd aan Meerweg

80 2121VC Bennebroek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Domein,
Meerweg 80 2121VC Bennebroek,
(023) 5846145 


D. F. J. vd Loo is de Functionaris Gegevensbescherming van Vernooy Dakwerken BV.
Hij is te bereiken via Info@vernooydakwerken.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Vernooy Dakwerken BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze
zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
● Voor- en achternaam
● Telefoonnummer
● E-mailadresBijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16
jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan
betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke
toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact
met ons op via Info@vernooydakwerken.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Vernooy Dakwerken BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
● U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
● U een ● nieuwsbrief te versturen


Geautomatiseerde besluitvorming

Vernooy Dakwerken BV neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke)
gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Vernooy Dakwerken BV) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Vernooy Dakwerken BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: persoonsgegevens >Bewaartermijn > 2 jaar
telefoonnummer > Bewaartermijn >2 jaar
e-mailadres > Bewaartermijn >2 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

Vernooy Dakwerken BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de
uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten
wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Vernooy Dakwerken BV blijft
verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Vernooy Dakwerken BV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij
het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Vernooy Dakwerken BV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cooki-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Google Analytics
Naam: _ga Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: Google Analytics
Naam: _gat
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: Sessie

Cookie: Google Analytics
Naam: _gid
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: Sessie

Cookie: Google Analytics
Naam: collect
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: Sessie

Cookie: Mono
Naam: _cfduid
Functie: Noodzakelijke cookie om de basisfuncties van de website bruikbaar te maken en toegang tot beveiligde delen
van de website mogelijk te maken. De website kan niet goed functioneren zonder deze cookie.
Bewaartermijn: 1 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw
eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vernooy Dakwerken BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een
verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van
uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Info@vernooydakwerken.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u
een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Vernooy Dakwerken BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen


Vernooy Dakwerken BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Info@vernooydakwerken.nl.